Tác giả: Phong Tâm Hủy

Editor: Linh Bát (No.08)

Thể loại: đam mỹ, điền văn, 1×1, hiện đại, đô thị, xuyên thư, HE, tùy thân không gian, sinh tử, etc

Văn án:

Hạ Nịnh muốn sống một cuộc sống nhàn nhã, vì cái này một mục tiêu mà không ngừng phấn đấu, phát hiện cách mục tiêu càng ngày càng xa, không có tiền làm sao nhàn nhã, quan trọng nhất là nam chủ nữ chủ đều cách ta xa một chút.

Nam chủ: Gả cho ta đi

Hạ nịnh: Cút.

Nam chủ: Gả cho ta, ta nuôi dưỡng ngươi đương sâu gạo

Hạ nịnh: Cút trở về.

19 chương