Hikikomori Lấy Danh Nghĩa Hero (3)

Rời khỏi xã hội thối nát, nhảy máu trên mặt sàn đầy máu, trong lòng Toga ngập tràn sự hân hoan chưa từng có.

Minamoto Yui vừa là ánh trăng sáng trong lòng, vừa là tín ngưỡng là điểm mềm mại duy nhất trong lòng Toga, cũng là thứ mà Toga đặt trên đầu ngọn tim mình.

Tiếp tục đọc →