P.N(Author)

Mình có bút danh là Phương Ngọc, tác giả tập sự, sinh năm 2007.

Sở thích là viết truyện, đọc tiểu thuyết, vẽ và ngủ :3.

Mình khá bận, nên sẽ ra mỗi ngày 1 chap hoặc 2-3 ngày 1 chap.

Trả lời