Admin| Linh Bát


Linh Bát là admin của page Phong Bảo Các, đồng thời là người sáng lập page.

Bắt đầu với một bộ đồng nhân Harry Potter là:

ĐN Harry Potter| Ravenclaw Ngông Cuồng Chi Người Thừa Kế

Được đăng lần đầu tiên trên Mangatoon vào ngày 14/03/2021.

Cung: Cự giải.

Sở thích: vẽ digi, tradi; viết lách; collect manga, họa cụ;…

Đang edit:

Những bộ truyện đã đăng tải:

Trả lời