[NP, Tinh Tế] Quân Nhân Tân Kỷ

Tác giả: Np.08 (Linh Bát)

Thể loại: tinh tế, np, quân sự, nữ cường, tự sáng tác…

Văn án:


2050, thế giới dần phân làm hai tầng lớp, tinh hoa và vô dụng, thống trị và bị trị.

2070, tầng lớp vô dụng sống lay lắt qua ngày dựa vào trợ cấp từ chính phủ.

2090, tầng lớp vô dụng tay không tấc sắt, bị đẩy ra chiến trường giữa các tinh hệ.

2100, thế kỷ 22, diễn biến sẽ như thế nào?

Phùng Ninh một cái nữ quân nhân với lý lịch không một vết nhơ, xuất thân tầng lớp “vô dụng”, sở hữu huân chương danh giá, huân chương Đột kích đường không và huân chương Cánh bạc, trở thành hầu cận nơi chốn vương hầu, quý tộc của Đế quốc hùng mạnh?

Tác giả: thử tay với thể loại tinh tế, trước đây đều nổi với thể loại đồng nhân, mong đại gia ủng hộ!

Profile/Từ điển

Chính Văn

Trả lời