ĐN HARRY POTTER| GRYFFINDOR PHÓ CHỦ NHIỆM NHÀ

Tác giả: No.08 (Linh Bát)

Gryffindor Phó Chủ Nhiệm Nhà

Thể loại: np, trâu già gặm cỏ non, nữ cường, ngôn tình,v.v

Văn án:

[…]

Vị tổ tông khiến người khác đau đầu đó một lần nữa quay về Hogwarts, dưới sự giới thiệu của Dumbledore và danh nghĩa là phó chủ nhiệm nhà Gryffindor…

“Xin chào Hogwarts, ta đã quay lại rồi đây.”

Nữ nhân thành thục, xinh đẹp lại quyến rũ nói với một giọng vui đùa, trong đó tràn ngập vui vẻ nhưng lại khiến trong lòng từng vị cố nhân run lên từng đợt lo lắng cùng sợ hãi…


Tác giả: No.08 (Linh Bát)

Gryffindor Phó Chủ Nhiệm Nhà

Thể loại: np, trâu già gặm cỏ non, nữ cường, ngôn tình,v.v

Văn án:

[…]

Vị tổ tông khiến người khác đau đầu đó một lần nữa quay về Hogwarts, dưới sự giới thiệu của Dumbledore và danh nghĩa là phó chủ nhiệm nhà Gryffindor…

“Xin chào Hogwarts, ta đã quay lại rồi đây.”

Nữ nhân thành thục, xinh đẹp lại quyến rũ nói với một giọng vui đùa, trong đó tràn ngập vui vẻ nhưng lại khiến trong lòng từng vị cố nhân run lên từng đợt lo lắng cùng sợ hãi…


Trả lời