Gmail 1: linh.pb@sgc.vn

Gmail 2: phungbaolinh3006@gmail.com

Gmail 3: linhbatt3006@gmail.com

*nếu ai spam thì mình sẽ chặn người đó nhé

*mình sẽ check mail vào mỗi cuối tuần nên rep trễ nhất là trong thời gian 1 tuần.


Zalo: 0789 555 247

*khi gửi lời mời kết bạn qua zalo, xin vui lòng giới thiệu bạn là ai và có mục đích gì vào phần ô trống trước khi gửi lời mời. Nếu đã lỡ gửi lời mời rồi thì hãy nhắn cho mình vài tin nhắn giới thiệu bạn trước nhá!


-Linh Bát (admin)

06/07/2021